top of page

Provedeme Vás po silových místech na planetě...

Na naší planetě je mnoho pozůstatků po dávných vyspělých civilizacích, které byly stavěny na silných energetických místech. Jde především o pyramidální komplexy po celé planetě, chrámy, zařízení pro volnou energii, která zde byla již v dávných dobách, kdy zde byly pokročilé technologie včetně hvězdných lodí fungujících na mnoha různých technologických principech (magnetická energie, hyperprostorové generátory, dimenzionální generátory, časoprostorové generátory..)

Informace k termínům a organizaci Vám sdělíme na vyžádání.

bottom of page